Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 5. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dobešová Monika - - - - - - -
Sýkorová Lenka - - .. Gt - Fr Kb
Vášová Miroslava - Lb Vo Bc - Vo Gt
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L12 Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Barcalová Martina
2 přesun >> ANJ 3.A (A2) na 6. hod
4 změna ANJ 1.B (B2) HB7
4 spojeno (Vš nem) ANJ 1.B (B1) HB7
6 přesun << ANJ 3.A (A2) S3 z 2. hod
Beránková Věra
1 přesun << PEK 1.A (A2) L16 z 7. hod
7 přesun >> PEK 1.A (A2) na 1. hod
Francová Kateřina
6 spojeno (Sý nem) NEJ 2.A (A2) S4
6 změna NEJ 2.A (A1) S4
Gärtner Vojtěch
3 odpadá ITE 2.B (B2) zrušeno
4 supl. (Sý nem) ITE 2.B (B2) LII4 přespočetná hod.
7 supl. (Vš nem) ITE 3.C (C2) L16 za odpadlou
Haldová Šárka
1 změna UCE 4.B (B2) L15
Jirásková Andrea
6 přesun >> RUJ 3.B (B1) na 4.10. 7. hod
Kňákalová Petra
5 přesun << CJL 3.B HB8 z 4.10. 7. hod
7 přesun << CJL 1.C S1 z 4.10. 5. hod
Koblížková Jana
3 navíc ANJ 2.B (B2) HB25
7 supl. (Sý nem) ANJ 4.B (B2) S3 přespočetná hod.
Leiblová Jana
2 supl. (Vš nem) PEK 4.A (A1) LII4 přespočetná hod.
Moore Markéta
6 přesun >> ANJ 3.B (B2) na 4.10. 7. hod
Selinger Filip
1 přesun >> ZEM 1.A na 7. hod
7 přesun << ZEM 1.A HB26 z 1. hod
Šildová Alena
2 přesun >> FRJ 4.C (C1) na 6.10. 7. hod
Šimková Eva
1 přesun << PEK 1.A (A1) LII4 z 7. hod
7 přesun >> PEK 1.A (A1) na 1. hod
Valská Táňa
2 přesun << EKO 4.C S2 z 6.10. 5. hod
Voltrová Naděžda
2 přesun << UCE 3.A (A2) HB10 z 6. hod
2 přesun >> UCE 4.C (C2) na 6.10. 7. hod
3 spojeno (Vš nem) UCE 4.C (C2) S2
6 supl. (Vš nem) UCE 4.A (A2) HB19 za odpadlou
6 přesun >> UCE 3.A (A2) na 2. hod
Zlesáková Zuzana
5 přesun >> EKO 3.B na 6. hod
6 přesun << EKO 3.B HB8 z 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 PEK A2 L16 přesun << Br z 7. hod
1 PEK A1 LII4 přesun << Šk z 7. hod
1 ZEM přesun >> na 5.10. 7. hod
7 ZEM HB26 přesun << Se z 1. hod
7 PEK A2 přesun >> na 5.10. 1. hod
7 PEK A1 přesun >> na 5.10. 1. hod
1.B
4 ANJ B2 HB7 změna Bc
4 ANJ B1 HB7 spojí Bc (Vš)
1.C
7 CJL S1 přesun << Kn z 4.10. 5. hod
2.A
6 NEJ A2 S4 spojí Fr (Sý)
6 NEJ A1 S4 změna Fr
2.B
3 ANJ B1 HB25 navíc Kb
3 ANJ B2 HB25 navíc Kb
3 ANJ B1 odpadá (Sý)
3 ITE B2 odpadá (Gt)
4 ITE B2 LII4 supluje Gt (Sý)
3.A
2 UCE A2 HB10 přesun << Vo z 6. hod
2 ANJ A2 přesun >> na 5.10. 6. hod
6 ANJ A2 S3 přesun << Bc z 2. hod
6 UCE A2 přesun >> na 5.10. 2. hod
3.B
5 CJL HB8 přesun << Kn z 4.10. 7. hod
5 EKO přesun >> na 5.10. 6. hod
6 EKO HB8 přesun << Zl z 5. hod
6 ANJ B2 přesun >> na 4.10. 7. hod
6 RUJ B1 přesun >> na 4.10. 7. hod
3.C
7 ITE C2 L16 supluje Gt (Vš)
4.A
2 PEK A1 LII4 supluje Lb (Vš)
6 UCE A2 HB19 supluje Vo (Vš)
4.B
1 UCE B2 L15 změna Hd
7 ANJ B2 S3 supluje Kb (Sý)
4.C
2 EKO S2 přesun << Va z 6.10. 5. hod
2 FRJ C1 přesun >> na 6.10. 7. hod
2 UCE C2 přesun >> na 6.10. 7. hod
3 UCE C2 S2 spojí Vo (Vš)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou